Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

Als gevolg van een foutje in de Nieuwsbrief: inschrijven voor de online ALV via deze link.

UPDATE:

Vanwege de beperkingen die op diverse plaatsen in het land van kracht zijn en met het oog op de onzekerheid over de ontwikkelingen rond het coronavirus, heeft het bestuur besloten de ALV die morgen was gepland niet door te laten gaan.

Voor degenen die van plan waren te komen: het spijt ons dat we op het laatste moment de bijeenkomst afblazen, echter we hopen op begrip.

Wanneer duidelijk is op welke termijn redelijkerwijs een ALV kan plaatsvinden zal het bestuur een nieuwe planning maken. Je wordt hier uiteraard tijdig over geïnformeerd.

We hopen je snel en gezond te zien op die te plannen ALV.

Op 12 maart is de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in Utrecht. We zullen uiteraard terugblikken op het afgelopen jaar en gezamenlijk kijken naar onze plannen voor het komende jaar, met wat ruimte voor leuk doch leerzaam spel en ter afsluiting een diner en  borrel.

Programma

14.45 Inloop  met koffie en thee

15.00 ALV

 • Opening
 • Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 maart 2019.
 • Bestuurlijk jaarverslag 2019 en financieel Jaarverslag 2019
 • Verslag Kascommissie en vaststelling
 • Begroting 2020 en jaarplan 2020
 • Delen koerssessie
 • Wisseling bestuursleden
 • WvttK
 • Rondvraag
 • Sluiting

Alle stukken zijn voor leden ter inzage  vanaf het moment van vrijgave. Het wachtwoord voor deze share ontvangen alle leden via de nieuwsbrief. Leden worden van harte uitgenodigd zich verkiesbaar te stellen via het bestuur.

16.30 Verhalenkisten Putten ’44

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Tweede Wereld oorlog eindigde. Voor sommige gemeenschappen heeft het einde van de oorlog diepen wonden geslagen. Zo ook voor de inwoners van het dorp Putten. Op 2 oktober ’44 zijn als vergelding voor een aanslag 650 mannen afgevoerd. Nog geen 50 keerden na de oorlog terug. 
Verhalenkisten Putten '44
De Verhalenkisten Putten ’44 laten deelnemers deze periode ervaren aan de hand van de reis van de broer/vader van oma. De Verhalenkisten zijn in opdracht van gemeente Putten vervaardigd door IntoTheMirror in samenwerking met Novitas Heritage. Stichting Oktober 44 beheert de kisten en verstrekt deze aan groepen 8 van basisscholen in Putten en omgeving. De kisten zijn onlangs gedemonstreerd tijdens Gamedidactiek 2020 en zijn ook voor volwassenen leerzaam om te spelen.

17.30 Borrel

18.00 Diner

Het diner bestaat dit keer uit Italiaans buffet. Mocht je allergieën of specifieke dieetwensen hebben geef dat aan bij aanmelding, dan proberen we daar (zo nodig in overleg) rekening mee te houden.

19.00 Afsluiting

Deelname aan het programma (inclusief borrel en diner) is voor leden van SAGANET gratis. Niet-leden zijn ook welkom, maar betalen een bijdrage in de kosten van €30,-.

Via deze website, Facebook, LinkedIn en de nieuwsbrief zullen we leden aanvullend informeren.