Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

De vergadering is op donderdag 29 maart, vanaf 17.00 – 20.00 in (direct volgend op het middag-seminar). Pauze en diner rond 18.00 uur. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van Saganet. Verdere informatie, o.a. jaarstukken sturen we begin maart met de formele uitnodiging.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van stemmen
  Wanneer je niet aanwezig kunt zijn op de vergadering, kun je een ander lid machtigen namens jou te stemmen op de vergadering. Download daarvoor het volmachtformulier.
 2.  Vaststellen van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 14 maart 2017.
 3.  Mededeling en ingekomen stukken
 4.  Jaarverslag 2017
 5.  Financieel jaarverslag 2017. met toelichting door de penningmeester
 6. Verslag kascommissie en instelling nieuwe kascommissie
 7. Samenstelling bestuur
  Pieter van Prooijen treedt volgens schema af en stelt zich niet herkiesbaar.
  Het bestuur draagt Rob Tieben en Carel Ketelaars voor als nieuw bestuurslid.
 8. Vooruitblik en begroting met toelichting door bestuur
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting