Laden Evenementen

Serious Games voor Serious Questions is een reeks van bijeenkomsten waarin leden en geïnteresseerden samen bouwen aan één of meer games die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het idee hiervoor is ontstaan tijdens de ALV en past bij het idee dat wij als Saganet willen bijdragen aan een leefbare toekomst. Tijdens elk seminar staat een ander maatschappelijk relevant thema centraal en voor het eerste seminar hebben we, mede naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen, gekozen voor het thema Polarisatie.

Dit vraagstuk wordt toegelicht door een deskundige, die tevens optreedt als “opdrachtgever” voor de te ontwikkelen spellen. De deelnemers proberen in groepen te komen tot een spelconcept dat een bijdrage kan leveren in het oplossen van het vraagstuk. De opdrachtgever beoordeelt samen met een serious gaming expert van Saganet de spelconcepten op bruikbaarheid. Doel is zowel om aan te tonen wat de waarde is/kan zijn van serious games, als om gameontwikkelaars en gebruikers uit verschillende sectoren met elkaar te verbinden en om gezamenlijk een maatschappelijke bijdrage te leveren. Spelen en ontwikkelend zullen we ons samen bezighouden met maatschappelijk relevante thema’s.

Heb jij expertise die we niet kunnen missen deze middag, of vind je het leuk om eens samen met andere mensen die iets met gaming en simulaties hebben aan de slag te gaan met een maatschappelijk relevant thema? Kom dan ook naar deze middag! We gaan in groepjes waarbij tevens studenten Game Design en Politicologie aansluiten, ontwerpend en spelend aan de slag om vanuit onze eigen expertise bij te dragen aan relevante vraagstukken.