BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//5.99912//EN TZID:Europe/Amsterdam X-WR-TIMEZONE:Europe/Amsterdam BEGIN:VEVENT UID:34@saganet.nl DTSTART;TZID=Europe/Amsterdam:20221028T140000 DTEND;TZID=Europe/Amsterdam:20221028T180000 DTSTAMP:20220914T085729Z URL:https://saganet.nl/events/saganet-online-herfstseminar-games-4-change/ SUMMARY:SAGANET Online herfstseminar Games 4 Change DESCRIPTION:Hoe zet je serious games in bij veranderingsprocessen en verand ering van gedrag? Luister naar sprekers\, speel mee en netwerk online op 2 8 oktober van 1400-1800. \n\nEen van de spellen die we gaan spelen is ‘C ulturele Bril’ van Studio ToiToi. Een spel dat gaat over inclusief denke n en waarnemen. Op een speelse manier zul je expres tegen je ‘unconsciou s biases’ aanlopen en die inzetten om de ander om de tuin proberen te le iden… \n\nLet op: we zullen de 28ste volledig online gaan organiseren. G eef je van tevoren door dat je komt? Graag! Nader programma volgt zo snel mogelijk. We houden je op de hoogte. ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://pop.saganet.nl/wp-content/uploads/2022/0 9/Screenshot-2022-09-14-at-10.54.46.png LOCATION:Online Zoom Meet\, Internet\, Internet\, Nederland X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Internet\, Internet\, Neder land;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Online Zoom Meet:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Amsterdam X-LIC-LOCATION:Europe/Amsterdam BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20220327T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR